Doprava za 50% běžné ceny pro registrované zákazníky Registrujte se a použijte kód pro slevu: 195F3226 , platí pro objednávky v hodnotě nad 3999 Kč.

Odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží

Zakoupili jste-li přes náš obchod zboží a nevyhovuje Vám, můžet nám jej do 14 dní bez udí důvodů vrátit.

V případě, že jste zboží zakoupili jako podnikatel na IČO tak se na Vás možnost vrácení nevztahuje.

Nevracíte-li zboží v původním obalu, pak má SNABYTEK® právo na právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo nekompletní (chybějící příslušenství). V případě poškození či nekompletnosti balení máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství nebo opravy zboží.

Prosím stáhněte si a vyplňte formulář níže pro odstoupení od smlouvy a zašlete nám jej na mailovou adresu eshop@snabytek.cz. Případně jej můžete vložit přímo do zásilky, kterou odešlete na adresu:

SNABYTEK COMPANY s.r.o.
K Šachtě 696
713 00
Ostrava Hrušov

 

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
  uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlou

 

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.